Bearbeidet animalsk protein til gjødsel

Biosirk Norge selger kun bearbeidet animalsk protein til gjødsel til mottakere vi har avtaler med.

Mottakeren skal være registrert som produsent av gjødsel hos Mattilsynet.

 

Direktesalg til gårdbrukere er avsluttet
Tidligere solgte Biosirk Norge bearbeidet animalsk protein direkte til gårdbrukere.

Denne type salg er avsluttet som følge av:
- regelverksendring som tilsier at mottaker av bearbeidet animalsk protein skal være produsenter av gjødselvarer godkjent hos Mattilsynet.
- markedsendringer med økt etterspørsel etter bearbeidet animalsk protein som ingrediens til produksjon av kjæledyrfôr.

 

Bruksbegrensninger:
Kjøttbeinmel som gjødsel må ikke brukes til eng og beiteareal dersom det brukes ublandet. Dersom kjøttbeinmelet blandes med andre gjødselråvarer godkjent av Mattilsynet, kan det benyttes til eng og beiteareal forutsatt at forskriftskrav mht. karantenetid fra utspredning til høsting eller beiting følges.

Forsøksresultat:
Forsøksresultat som er utført av Bioforsk har vist at 80% av nitrogenet og 50% av fosforet er plantetilgjengelig første vekstsesong. Her kan du lese mer om forsøksresultater.

 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring