Utspredning av kjøttbeinmel

Trenger du hjelp til utspredning av kjøttbeinmel?

Kjøttbeinmel som gjødsel leveres i mel form. For en best mulig spredningseffekt anbefaler vi at gjødselen spres ut med modifiserte kalksprednidngsvogner.
Følgende firma vil være behjelpelig med utspredning av kjøttbeinmel:

Region Firma Telefon
Jæren Jæren Forsøksring 51789180
Østfold Martin Degnes 48183251
Trøndelag Namdal Landbruksservice 91551626
Trøndelag Morten Kulstad, Vuku 95129494

 

2021 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring