03.02.2015

Endringer i kadaverordningen for hest

Fra 1.1.2015 er kadaverordningen for hest endret.

I løpet av de siste årene har antallet hester som blir slaktet på ordinær slaktelinje blitt betydelig redusert. Fra 2009 til 2013 er antallet redusert fra      1 800 stk. til 1 080 stk. Det betyr i praksis at antall hester som blir hentet via kadaverordningen har økt tilsvarende. Dette har medført en underfinansiering av ordningen. Samtidig har vi sett en tendens til at stadig flere «hobbyhester» skifter adresse like i forkant av at de skal hentes av Norsk Protein.
I 2013 ble 1 080 hester med en vekt på til sammen 258 tonn slaktet på ordinære slaktelinjer. Med et kadavertrekk på 0,36 kr/kg gav dette en inntekt på kr. 93 000. Det samme året ble ca. 600 hester hentet gratis som en del av kadaverordningen. Dette har en kostnad på ca. 1,2 millioner kroner. Det vil si at det er en underfinansiering på ca. 1,0 millioner kroner. Samtidig ble det hentet ca. 1 700 hestekadaver til en pris av kr. 2 000 per. stk.

På bakgrunn av underfinansiering av ordningen og det faktum at stadig flere «hobbyhester» har blitt hentet som en del av ordningen vedtok styret i Norsk Protein AS at kadaverordningen for hest skal opphøre med virkning fra 1. januar 2015. Kadavertrekket for hest i nettonoteringen fjernes fra samme dato. Pris per. hest kr. 2000.-

Tilbake

2023 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring