30.11.2011

ISO sertifisering og HACCP

Norsk Protein AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO14001:2004

 

Norsk Protein AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO14001:2004.
Sertifiseringen gjelder alle avdelingene og betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet
og forbedringer i hele produksjonsprosessen.
Det gjennomføres også årlige revisjoner av risikoanalyser innen mattrygghet - HACCP

Tilbake

2020 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring