14.02.2013

Kjøttbeinmel som gjødsel

Norsk Protein avslutter salg av kjøttbeinmel som gjødsel direkte til sluttbruker fra 1. juli 2013.

EU fastsatte i 2009 en ny biproduktforordning, EU 1069/2009. Denne forordningen blir nå norsk forskrift gjennom endring av biproduktforskriften.

Forordningen endrer regelverket mht. bruk av kjøttbeinmel som gjødsel.

Før kjøttbeinmel kan benyttes som gjødsel skal det blandes med andre godkjente gjødselvarer slik at produktet utelukkes til fôringsformål.

Denne blandingen skal foregå på en virksomhet som er registrert hos Mattilsynet til dette formål.

 

Norsk Protein vil derfor fremover kun selge kjøttbeinmel som gjødsel til registrerte virksomheter som blander kjøttbeinmel med andre godkjente gjødselråvarer.

 

Kjøttbeinmel som er bestilt for våren 2013 vil bli levert som planlagt, men nye bestillinger vil ikke bli tatt opp, da vi er utsolgt for kjøttbeinmel for første halvår 2013 og ikke tar opp bestillinger for levering etter 1. juli 2013.

Tilbake

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring