Hovedkontor:

Biosirk Norge AS
Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Epost: firmapost@biosirk.no
Tlf: (+47) 917 71 400

Faktura

Faktura kan sendes både som PDF eller som EHF faktura.
Faktura i PDF format sendes til fakturamottak@nortura.no Kun 1 faktura pr. PDF-fil.
For å sende den som EHF faktura, må vårt organisasjonsnummer: 921 042 434, brukes som adresse.

Krav til merking av faktura.

Alle faktura/kreditnota vi mottar må være merket med fem initialer(bokstaver). Disse oppgis av bestiller og må fremkomme under “Kundens referanse” felt. Alle faktura/kreditnota må være i henhold til gitte lover og forskrifter, samt inneholde øvrige opplysninger som kreves.

Fakturaadresse.

Biosirk Norge AS
Fakturamottak
Postboks 40
4064 STAVANGER

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring