Kvalitetsprodukter

Fôrprodukter produseres kun av kategori 3 materiale

Biosirk Norge sine fôrprodukter produseres utelukkende av veterinærgodkjente råvarer (kategori 3 materiale).
Internkontroll, egenkontroll, ISO godkjennelse

Analyser
Hvert parti analyseres for innhold av salmonella før utlevering.
Det tas ukentlige prøver av kjemisk innhold i kjøttbeinmelet.
Gjennom vår egenkontroll analyseres animalsk fett rutinemessig for innhold av frie fettsyrer.
3 ganger pr år tas omfattende analyser av animalsk fett.

Kjæledyrfôr

Biosirk Norge produserer ulike produkter til kjæledyrfôr.

Biosirk Norge kan nå tilby lammemel som fôr til kjæledyr.
Som for alle våre fôrprodukter produseres kjæledyrfôr utelukkende av kategori 3 materiale.
Link til Produktdatablad

 

Pelsdyrfôr

Biosirk Norge leverer kjøttbeinmel til pelsdyrfôr
Link til Produktdatablad.

Animalsk fett

Animalsk fett produseres av veterinærgodkjent råstoff (kategori 3 materiale).

Animalsk fett kan benyttes som fôrvare til produksjon av svinefôr og fjørfefôr.
Etter sterilisering presses den steriliserte massen slik at fettet presses fra presskakene.
Fettet går deretter gjennom en renseprosess som består av mekanisk rensing, dekantering og sentrifugering. Fettet tilsettes antioksidant før lagring og utlevering.
Før utlevering analyseres fettet for innhold av frie fettsyrer.
Basis kvalitet for animalsk fett:
FFA: 6% -9%
Vann: < 0,5%
Smuss: < 0,15%

Fettet har et smeltepunkt på 38 gr C og må derfor oppbevares på isolerte tanker med varmesløyfe.
Se forøvrig: Produktdatablad for mer informasjon.

 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring