Fôr og gjødsel

Kategori 3 fabrikkene behandler veterinærgodkjente animalske biprodukter og produserer fett- og proteinprodukter for anvendelse i produksjon av fôr og gjødsel.

Bioenergi

Bioenergi produseres på våre Kategori 1 anlegg . Råvarene består av Kategori 1 råvarer, kassater og SRM fra slakteriene.

Innsamlingsordning

Portalen har fått ny adresse, https://kadaver.biosirk.no Har du laget snarvei på nettleseren din, må denne også endres.

Innsamlingsordning

Vi driver en innsamlingsordning for døde dyr som dekker størsteparten av Norge.

Fôr og gjødsel

Kategori 3 fabrikkene behandler veterinærgodkjente animalske biprodukter og produserer fett- og proteinprodukter for anvendelse i produksjon av fôr og gjødsel.

Bioenergi

Bioenergi produseres på våre Kategori 1 anlegg . Råvarene består av Kategori 1 råvarer, kassater og SRM fra slakteriene.

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring