Tilfeldige leverandører - Leveringsavtale.

Alle leverandører som leverer råvarer inn til Biosirk Norge skal undertegne Leveringsavtale på forhånd. Dette gjelder også for de som leverer en gang i blandt.

Leveringsavtalen for mindre leverandører kan du laste ned her:  Avtale
Denne avtalen tar for seg hva råstoffet kan inneholde, kvaliteten på råstoffet og hvordan transporten skal gjennomføres. Handelsdokumentet som skal følge råstoffet finner du også her.

Vi har også utarbeidet et enkelt dokument med informasjon om tilfeldige leveranser inn til våres anlegg.  Denne kan du laste ned her:  Tilfeldige leveranser til Norsk Protein

 

Kategori 1 Mel og Fett.

Biproduktforskriften regulerer bruk av kategori 1 materiale.

Det er forbudt å benytte kategori 1 materiale til andre formål enn destruering ved forbrenning eller deponering som avfall på fyllplass godkjent for dette formålet.
I praksis er det forbud mot deponering av organisk avfall slik at den eneste reelle muligheten for avsetning av kategori 1 materiale er forbrenning.

Forbrenning kan foregå på ulike måter som er regulert i forskriften. Bl.a. kan kategori 1 materiale forbrennes til energiformål for produksjon av damp, elektrisitet eller til produksjon av biodiesel.

Kategori 1 materiale er ikke tillatt brukt som fôr eller gjødsel.

2020 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring