ISO sertifisering

Biosirk Norge AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Sertifiseringen gjelder for

"Videreforedling av proteinråstoffer fra norske slakte- og skjærebedrifter til kjøttbeinmel og fett"

på alle avdelingene.

Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen.

Sertifikatet kan du se her: Sertifikat

 

HACCP

Risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter

Biosirk Norge bruker HACCP for å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå.

 

 

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring