Organisasjon

Biosirk Norge AS er et selvstendig aksjeselskap som eies av hele slakteribransjen i Norge og Daka Denmark A/S
Her finner du vårt organisasjonskart: Organisasjonskart 

Biosirk Norge eies av Nortura BA 67%, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund 23% og Daka Denmark A/S 10%

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring