Historien om oss.

En kort historisk sammenstilling av biosirkindustrien i Norge


Biosirk industrien besto inntil 1970 årene av en rekke små anlegg eid av slakterier og private aktører. Utover 70- og 80 tallet minket antallet anlegg betraktelig og i 1990 var det igjen fire aktører med 7 anlegg. Dette var Ringstad som hadde Ringstads Farming på Stranda og som bygde Trønderprotein på Mosvik i 1991. Imerslund hadde Hedmark Protein på Hamar. Agro Fellesslakteri hadde anlegg på Grødaland og i Sandeid. Gudmundsen eiendom hadde Norsk Fett og Limindustri avd. Fredrikstad, Norsk Fett og Limindustri avd. Dømmum og Fisklim og Forstoff i Orkanger.

I 1995 ble Norsk Fett og Limindustri avd. Dønnum stengt.

Norsk Kjøtt kjøpte i 1997 Ringstads Farming AS, Trønderprotein AS og Hedmark Protein AS og Norsk Protein AS ble etablert. Agro Fellesslakteri skilte ut sine to anlegg til et eget selskap i 1999, Rogaland Protein AS. I 2000 kjøpte Norsk Kjøtt Gudmundsen Eiendom AS sine to anlegg. 2001 ble Rogaland Protein AS fusjonert inn i Norsk Protein. Gudmundsen Eiendom ble samme år kjøpt av Norsk Protein og ble drevet som et datterselskap inntil 01.01.2002 da selskapet ble fusjonert med Norsk Protein AS.

Det var nå en aktør igjen i biosirk industrien i Norge. I mars 2004 ble Norsk Protein AS avd. Balsfjord åpnet. Norsk Protein AS avd. Sandeid blir nedlagt 24 mars 2006.

I mai 2006 starter siste trinn i omorganiseringen i Norsk Protein, med byggestart av anlegget på Trehørningen , Hamar.

Anlegget består av 2 fabrikker. En kategori 1 fabrikk og en kategori 3 fabrikk med 2 linjer. Første byggetrinn, kategori 3 fabrikken sto ferdig høsten 2007. Gamle fabrikken på Imerslund ble lagt ned i september samme år.

Kategori 1 fabrikken står ferdig i mars 2008 og innen utgangen av samme måned legges anleggene i Fredrikstad og Stranda ned.

Med dette er foreløbig siste omorganiseringen over. Biosirk Norge AS, står igjen med 5 fabrikker fordelt utover hele Norge. 2 fabrikker på Hamar, og 1 fabrikk i Mosvik, Balsfjord og Grødaland.  Les mer om våres fabrikker ved å gå inn på Produksjonssteder i menyen til venstre.

I tillegg til disse fabrikkene har vi også omlastningsstasjoner for bedre utnyttelse av transporten av kategori 1 og 2 materielle til Hamar.  Disse omlastningsstasjonene er godkjent av Mattilsynet og ligger i Mosvik, Grødaland, Sandeid og Surnadal.

1. juli 2016 ble Daka Denmark A/S medeiere etter 10% aksjekjøp i Norsk Protein AS. Hovedaksjonær i Daka Denmark er det tyske firmaet SARIA Group med 51% aksjeandel. SARIA Group er en av de største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra den europeiske kjøttindustrien.

Ny eierstruktur etter aksjeandel ser sånn ut: Nortura 67%, KLF 23% og Daka 10%. 

4. juni 2020 endret selskapet navn til Biosirk Norge AS. Navnebyttet er et viktig element i en ny og mer offensiv kommunikasjonsstrategi som har som mål å plassere Biosirk Norge på kartet hos beslutningstagere i landbrukssektoren, hos politikere og hos myndigheter. 

 

 

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring