Kategori 3 anlegg

Biosirk Norge har 3 kategori 3 anlegg

Disse anleggene ligger i Mosvik, på Hamar og på Grødaland.
Anleggene tar kun imot kategori 3 materiale spesifisert i egen råvarespesifikasjon. Biosirk Norge har inngått leveringsavtaler med alle leverandører med beskrivelse av hvilke produkter som kan leveres.
Produktene som produseres ved kategori 3 anleggene er av en kvalitet slik at de kan anvendes som fôr. Imidlertid setter gjeldende regelverk begrensninger i anvendelsen.
Animalsk fett kan anvendes til fôr til enmagede dyr (svin og fjærfe).
Kjøttbeinmel kan anvendes til kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel.
Prosessen på et kategori 3 anlegg er lik den prosessen som foregår på kategori 1 og 2 anleggene, men produktene får en annen anvendelse.
 

 

Styringssystem

Biosirk Norge har innarbeidet et felles databasert styringssystem for alle avdelingene.

Styringssystemet tar utgangspunkt i prosessbeskrivelsen som du kan se her: Flytskjema

 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring