Kategori 3 anlegg

Biosirk Norge har 3 kategori 3 anlegg som ligger i Mosvik i Trøndelag, Hamar på Østlandet og Nærbø på Jæren.

Anleggene tar kun imot kategori 3 materiale spesifisert i egen råvarespesifikasjon.

Biosirk Norge har inngått leveringsavtaler med alle leverandører med beskrivelse av hvilke produkter som kan leveres.

Prosessen på et kategori 3 anlegg er lik den prosessen som foregår på kategori 1 anleggene, men produktene får en annen anvendelse.


Produktene som produseres ved kategori 3 anleggene er av en kvalitet slik at de kan anvendes som fôr. Imidlertid setter gjeldende regelverk begrensninger i anvendelsen.

  • Animalsk fett kan anvendes til fôr til alle dyreslag.
  • Blandet bearbeidet animalsk protein kan anvendes til kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel.
  • Fjørfemel kan anvendes til produksjon av svinefôr forutsatt at produktet er produsert under gjeldende forskriftskrav.
     

 

Kvalitets og styringssystem

Biosirk Norge har innarbeidet et felles databasert styringssystem for alle avdelingene.

Styringssystemet tar utgangspunkt i prosessbeskrivelsen som du kan se her: Flytskjema

 

Biosirk Norge er godkjent iht. ISO 9001 og ISO 14001

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring