Produktdatablad fôr og gjødsel 

Product Data Sheet feed and fertilizer

Gjeldende produktdatablad for produkter egnet til fôr og gjødsel:

Kjæledyrfôr / Pet food
Lammemel / Lamb meal - Datablad

Fjørfemel / Poultry meal - Datablad

Mix kjøttbeinmel / Multicpecies Processed Animal Protein
Grødaland - Datablad
Hamar - Datablad
Mosvik - Datablad

Pelsdyrfôr / Feed for fur animals
Mixed kjøttmel Grødaland - Datablad
Mixed kjøttmel Hamar - Datablad
Mixed kjøttmel Mosvik - Datablad - Data sheet

Fett / Fat
Mixed animalsk fett
Grødaland - Datablad
Hamar - Datablad
Mosvik - Datablad


Gjødsel / Fertilizer
Disse produktdatabladene inneholder de viktigste opplysningene en har å forholde seg til ved gjødsling med kjøttbeinmel.
Kjøttbeinmel fra ulike avdelinger har litt ulik sammensetning pga forskjellig råvaresammensetning.
Hamar - Datablad
Grødaland - Datablad
Mosvik - Datablad
 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring