Kategori 3 materiale

Hva er kategori 3 materiale?
Friske animalske biprodukter fra dyr som er godkjent av veterinær før og etter slakting.

Fullstendig definisjon av kategori 3 materiale finnes i forskrift om animalske biprodukter.
En forenklet oversikt, med vekt på de animalske biproduktene, som mottas hos Biosirk Norge vises her:

Kategori 3 materiale :
- Deler av slaktede dyr beregnet på konsum men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum.
- Deler av slaktede dyr som ikke anses som egnet for konsum, men som ikke viser tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr og som kommer fra skrotter beregnet på konsum.
- Huder, skinn, hover, horn, grisebuster, fjær, blod som kommer fra dyr som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en ante mortem kontroll er funnet egnet til å slaktes til konsum.
- Animalske biprodukter fra fremstillingen av produkter beregnet på konsum.
- Skall, biprodukter fra klekkerier og knekkegg fra dyr som ikke har vist noen kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via de aktuelle produktene.

 

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring