Tilfeldige leverandører - Leveringsavtale.

Alle leverandører som leverer råvarer inn til Biosirk Norge skal undertegne leveringsavtale på forhånd. Dette gjelder også for de som leverer en gang i blant.

Denne avtalen tar for seg hva råstoffet kan inneholde, kvaliteten på råstoffet og hvordan transporten skal gjennomføres.
Vi har også utarbeidet et enkelt dokument med informasjon om tilfeldige leveranser inn til våre anlegg. 

Både avtale og informasjon får du ved å henvende deg til oss på epost eller telefon.

Handelsdokumentet som skal følge råstoffet finner du her: Mattilsynet

 

Fôr og gjødsel.

 

Det er forbudt å bruke kjøttbeinmel som fôr til produksjonsdyr

Om kjøttbeinmel som fôr produkter kan du lese om ved å følge linkene til venstre på denne siden. Her finner du også mer informasjon om kjøttbeinmel som gjødsel.

Forskrift "FOR 2007-03-29 nr 511: Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr" regulerer bruk av kjøttbeinmel til produksjonsdyr:
§ 4. Omsetning av og fôring med animalske proteiner:
- Det er forbudt å omsette som fôr til drøvtyggere og å fôre drøvtyggere med proteiner av animalsk opprinnelse.
- Det er forbudt å omsette som fôr til produksjonsdyr og å fôre produksjonsdyr med bearbeidede animalske proteiner.
Hele forskriften kan du lese her:
FOR 2007-03-29 nr 511: Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr

 

Ressursvurdering kjøttbeinmel; fôr, gjødsel eller energi?
Bioforsk har utarbeidet en rapport hvor denne ressursvurderingen er tatt opp. Rapporten kan leses her:
Bioforsk rapport 158 2009

 

2022 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring