08.06.2020

Bruk av proteinmjøl i fôr til produksjonsdyr?

Geir Pollestad - leder i næringskomiteen på Stortinget skrev 16. desember 2019 i Nationen. 
"EU innførte i 2000 forbud mot bruk av beinmjøl i dyrefôr for å gjenopprette forbrukernes tillit etter kugalskapsutbruddet. Bør man nå se på de matsikkerhetsmessige grunnene, og vurdere om noen typer beinmjøl igjen kan tas i bruk som fôr ?"

​Biosirk Norge sitter på råvarer, produksjonskapasitet og kompetanse til å starte opp med denne typen produksjon.

Les hele artikkelen her:
Nationen - Denne artikkelen er forbeholdt abonnenter i Nationen

Tilbake

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring