25.02.2019

Norsk Protein skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars.

Det skal tas prøver for prionsykdommer (TSE) av alle døde storfe og småfe over en viss alder. Nå blir varslingen knyttet til disse prøvene enklere og Norsk Protein skal ta prøvene.
 
Eksempler på prionsykdom (TSE) er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. Tidligere har dere som driver med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet om døde dyr. Nå blir det enklere.  Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør. Norsk Protein har inngått en avtal med Mattilsynet angående prøvetaking . Vi vil ta prøver av dyret samtidig som vi henter kadaveret. Når du har varslet Norsk Protein har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. Mattilsynet vil få tilgang til en web portal der de kan se hvem som har meldt inn døde dyr og hvilke dyr om er prøvetatt.  I denne oversikten vil Mattilsynet også få informasjon om dyr som ikke er prøvetatt og grunnen til at det ikke er tatt prøver av dyret.
 
Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke kjører må du varsle som før
 
Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. I disse områdene må du varsle Mattilsynet som tidligere.
 
Meld ifra så fort som mulig
 
Det er viktig at du melder fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet i besetningen din slik at dyret ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt.
 
Husk å anrette kadaveret på et lett tilgjengelig sted for lastebilen.
 
For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefaler vi å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted og dekke til med trevirke e.l.
 
Det er viktig at kavert ikke er forurenset med sand og stein.
 
Dyr med symptomer på TSE må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet
 
Har du dyr med endret atferd skal du varsle Mattilsynet direkte. Eksempler på symptomer på TSE kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken. For mer informasjon om TSE, se mattilsynet.no
 
Husk at du også må varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at dyr i besetningen din har en smittsom sykdom/andre smittsomme sykdommer.
 
Hvilken dyr skal det tas prøver av
 
Det skal tas prøve av alle storfe over 48 måneder og alle småfe over 18 måneder.
Det skal også tas prøve av alle importerte storfe og småfe uansett alder.
 
Avfall
 
Når prøven er tatt vil det bli satt igjen en sekk med brukt prøvetakings utstyr som hansker, sko overtrekk, prøveskje etc. Leverandøren er ansvarlig for og kaste denne i restavfall.
 
Øremerker
 
Viktig! Dyr som skal prøvetaes skal beholde øremerket. På andre dyr skal øremerket fortsatt fjernes.
 
Webportal for innmelding: kadaver.norskprotein.no
 
Tilbake

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring