25.01.2024

Samarbeid for mattrygghet og lønnsomhet

Bladet Kjøtt og Eggprodusenten har publisert en artikkel, som handler om samarbeidet den private kjøttbransjen og samvirket har gjennom Biosirk Norge om en forsvarlig og kostnadseffektiv håndtering av slakteriråstoff og døde dyr.

Les artikkelen her: https://kjottbransjen.no/samarbeid-for-mattrygghet-og-lonnsomhet/

Tilbake

2024 © Biosirk Norge AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Biosirk Norge AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@biosirk.no

Personvernerklæring